People Observations

Since I have made the wonderful decision of taking the train to school, I have been faced with all kinds of people the past few weeks. Not only on the train, but also in the slightly bigger city where I spend most of my time now. Some of them were so stereotypical I just HAD to share them with you guys!

Aangezien ik de geweldige beslissing heb genomen om met de trein naar school te gaan, ben ik de voorbije weken al verschillende soorten mensen tegengekomen. Niet enkel op de trein, maar ook in de “grote” stad waar ik de laatste tijd nogal wat tijd doorbreng. Sommigen waren zelfs ZO stereotiep, dat ik ze wel met jullie moést delen!

  1. The “I pretend I’m making a phonecall just to seem interesting”-person.

We have all seen this kind of people, they’re everywhere. you can recognise them by their Big-headed attitude and their loud, way too enthusiastic voices. Very often they’re also paired with the latest iPhone, what else would there be to show off with, right? This is the kind of person you will see walking across the street , SHOUTING things like “I know, right! I totally deserved that promotion” and “My boyfriend/girlfriend just bought me the most amazing gift ever” through their phones. And then… They get a real call and their phone goes off.

Dit soort mensen hebben we allemaal wel al eens gezien. Ze zijn overal! Je kan ze herkennen aan de denkbeeldige meridiaan die door hun achterwerk lijkt te lopen en hun luide, veel te enthousiaste stem. In de meeste situaties zijn deze professionele aandachtstrekkers ook nog eens gewapend met de laatste iPhone, waarmee moeten ze anders tonen hoe rijk en belangrijk ze wel zijn? Dit bijzondere ras van mensen zie je vooral over straat marcheren, al roepend in hun smartphones (die vaak ook effectief “smarter” zijn dan hun gebruikers) hoe “ze die promotie echt wel verdiend hadden” en “wat voor een geweldig duur cadeau ze wel hadden gekregen van hun vriend(in)”. En dan krijgen ze een échte oproep, gaat hun gsm af en doen ze een verwoede poging om hun veel te ingewikkelde technologische hoogstandje het zwijgen op te leggen.

2.  The ” The entire train is empty, but I will sit right next to you”-guy

Now don’t get me wrong, I am an extremely social person and I love to interact with all sorts of people, but there are some people I would rather avoid at 6 AM. Now , If you are a girl you might recognize this situation: You are sitting in a train that is practically entirely empty. All of a sudden, a guy who could technically be your father, but dresses as if he were 25 years old, gets up on the train decides to sit right next to or in front of you and thinks you don’t notice him staring at your “chest-area”. These people seriousely make me wanna puke.

Begrijp me niet verkeerd, ik ben een supersociaal mens en ik vind het leuk om over koetjes en kalfjes te praten met volslagen vreemden. De ervaring heeft me echter geleerd dat er ook mensen zijn die je niet wil tegenkomen om 6 uur ‘s ochtends (of op elk ander uur van de dag). Nu, als je een meisje bent, zou je de volgende situatie wel eens kunnen herkennen. Je zit gezellig in je eentje in een compleet lege trein. Ineens verschijnt er uit het niets een man die qua leeftijd je vader kon zijn, maar qua kledij een exacte kopie is van de paspoppen van Jack&Jones. Hoewel de hele trein leeg is besluit hij om net naast of tegenover jou te komen zitten en schaamteloos naar je borsten te gaan staren. Zucht…

3. The “why would I be ashamed of anything”- Dudes and dudettes

This is also a persistent breed of people. The word “shame” is obviously not included in their dictionary and they will remind you of that fact at any moment. These are the people that start eating an entire dinner (I’m not kidding, I’ve seen pasta, soup and even chicken wings), take horrible duckfaced selfies and do entire clothing changes… all on the train. The worst kind of these extraordinary folks are the ones who decide their music is obviously the best music in the world and think it’s appropriate to just play it oud loud. These people seriousely should get a reproductive ban.

Dit is ook een hardnekkig ras van mensen. Het woord “schaamte” komt overduidelijk niet in hun woordenboek voor en ze zullen elke kans aangrijpen om je daarvan te overtuigen. Dit is het soort volk dat een volledig diner eet (ik ben bloedserieus, ik heb al pasta, soep en zelfs kippenvleugeltjes mét saus voorbij zien komen), duckface-selfies maakt en een volledige outfitwissel doet… op de trein. Het ergste soort binnen dit “ras” zijn degenen die hun muziek -uiteraard- de enige goede muziek vinden en daarom maar beslissen dat de hele trein mag mee”genieten”. Dit zijn dus het soort gevallen waarvoor men beroep moet kunnen doen op een voortplantingsverbod. 

4. …

Of course trainrides also often include some great moments. Never will I forget the time a girl picked up her phone, started screaming and crying hysterically, stood up and shouted throughout the entire train “MY MOM WAS JUST DECLARED OFFICIALLY CANCER FREE!”. Those moments immediately make my day.

Natuurlijk houden treinritten ook af en toe wel leuke momenten in. Zo zal ik nooit vergeten hoe een meisje haar gsm opnam, meteen onbedaarlijk begon te huilen en te gillen, opstond en door de hele trein riep “MIJN MAMA IS NET OFFICIEEL KANKERVRIJ VERKLAARD”. Dat soort momenten maken dan weer meteen mijn hele week goed.

XOXO

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s