“What i like about photographs is that they capture a moment that’s gone forever, impossible to reproduce.” – Karl Lagerfeld

A few days ago, I was asked by my wonderful friend Selma to help her with a photoshoot she had planned. I obviously said yes and that’s how I found myself wandering around in a beautiful fairy-like castle, surrounded by woods and fields as far as I could see… Etienne, also a friend of mine, and Caro, a lovely girl and also an amazing photographer, functioned as models (which they did very well!) My tasks were things as holding the reflectionscreen and take some “behind the scenes”-pictures, which you can see in this post, Enjoy!

Enkele dagen geleden vroeg Selma, fantastische fotografe én goede vriendin, me haar te helpen met een fotoshoot die ze gepland had. Daarover moest ik natuurlijk niet lang nadenken en zo bevond ik me opeens in een prachtig, sprookjesachtig kasteel, omgeven door velden en bossen tot waar mijn blik reikte… Etienne, ook een van mijn vrienden, en Caro, Een supertoffe meid en ook een geweldige fotografe, waren model van dienst (en dat deden ze dan ook heel erg goed!!) Mijn taken waren onder andere het vasthouden en richten van het reflectiescherm én enkele “Behind the scenes” foto’s maken die jullie hieronder kunnen bewonderen, enjoy!

1-IMG_8695

Sometimes a significant difference in heigt has to be solved creatively (as in “just bend a little, Etienne, no one will notice”)

Soms moet een verschil in grootte gewoon creatief opgelost worden (als in ” buig gewoon even door je knieën, Etienne!”)

1-IMG_8693

It was cold… very, very cold and very, very windy. Caro couldn’t stand the horrible wind anymore and decided to just hunch over in a corner with the big reflection screen as a protection against the wind.

Het was koud… heel, heel erg koud en heel, heel erg winderig. Caro kon de vreselijke wind eventjes niet meer aan en besloot dus maar om gewoon even in een hoekje te kruipen met het grote reflectiescherm als bescherming tegen de wind. 

1-IMG_8690  1-IMG_8671-001

Even the photographer doesn’t always have to be serious…

Zelfs de fotografe moet niet altijd serieus blijven…

1-IMG_8666 1-IMG_8654

I took a photo of the photographer… photoception!

Ik nam een foto van de fotografe… Fotoception!

1-IMG_8649 1-IMG_8632 1-IMG_8630

Well, I guess this picture definitely shows how much fun I had!

Wel, ik denk dat deze foto wel laat zien hoe leuk het was!
1-IMG_8614 1-IMG_8609

Oops! almost broke the ventilation system…

Oeps! bijna het ventilatiesysteem naar de vaantjes geholpen…

And then, some of the finished pictures (I love them!)

En dan, enkele afgewerkte foto’s (ik vind ze echt prachtig!)

IMG_7533 - kopie

IMG_7168 IMG_7478 IMG_7454 IMG_7246 IMG_7215

IMG_7134 - kopie IMG_7092 IMG_7030

If you want to see more of Selma’s work, you can visit her facebookpage.

Als je meer van Selma’s werk wil zien, kan je haar facebookpagina bezoeken.

XOXO

Advertisements

Reflections…

2013 was quite the year for me… I’ve had so many mixed feelings this year it’s unreal! The past year held some great moments like turning 18, the discovery of musical theatre, and some great experiences with wonderful friends, but I’m not going to lie, 2013 wasn’t my best year. Many of those moments were overshadowed by failing last school year, anxiety attacks at the worst possible moments and just not feeling happy or confident about how I look and who I am.

2013 was me het jaartje wel… Het afgelopen jaar was een gigantische rollercoaster van emoties. Er waren prachtige momenten als mijn achttiende verjaardag, de ontdekking van het begrip “Musical” en enkele fantastische belevenissen met mijn fantastische vrienden. Maar ik moet bekennen dat 2013 niet mijn beste jaar was. Veel van de eerder genoemde momenten werden namelijk overschaduwd door dingen als paniekaanvallen op de meest vervelende momenten, niet slagen vorig schooljaar en gewoon niet helemaal blij zijn met mezelf, zowel fysiek als mentaal.

Picture taken from Weheartit

Picture taken from Weheartit

Don’t get me wrong, I have never, by any means been depressed or extremely unhappy with my life (except for maybe once each month where I feel so sorry for myself and I hate my life and everything in it, but that’s called “that time of the month”, if you know what I mean), but I did have some sad moments last year. I feel like I just haven’t really been myself in 2013…

Begrijp me niet verkeerd, Ik ben op geen enkel moment echt ongelukkig of depressief geweest (behalve zo eens per maand wanneer ik me helemaal wentel in zelfmedelijden en mijn leven en alle aspecten ervan haat, maar dat heet “die tijd van de maand”, if you know what I mean ;)) Maar ik heb wel enkele verdrietige momentjes gehad het voorbije jaar. Ik heb het gevoel dat ik gewoon niet helemaal mezelf was in 2013…

Picture taken from -http://www.quotesvalley.com-

Picture taken from -http://www.quotesvalley.com-

But now on a happier note: All of this is about to change! I decided that 2014 is going to be MY year. This year I’m going to become the person I want to be, the very best version of myself! I’m going to get my lazy ass off the couch, Stop eating junk, stop being an endless pleaser and think about myself for once.

Maar dat alles gaat volgend jaar stevig veranderen! Ik heb besloten dat 2014 MIJN jaar wordt. Het komende jaar ga ik de persoon worden die ik wil zijn. De allerbeste versie van mezelf! Ik ga mijn ‘luie gat’ van de zetel halen. Stoppen met “junk” eten, stoppen met een eindeloze pleaser te zijn en eens aan mezelf beginnen denken.

picture taken from weheartit

picture taken from weheartit

XOXO

Saturday Summary

Oh how I love Saturdays! Saturday is the only day in the week when I can do whatever I want. Due to lack of inspiration I decided to give you guys a little overview of my saturday. Enjoy!!

Oh wat hou ik toch van zaterdagen! Zaterdag is de enige dag van de week waarop ik helemaal kan doen wat ik wil. Bij gebrek aan inspiratie besloot ik dus om jullie een klein overzichtje te geven van mijn zaterdag. Enjoy!

1-IMG_8285

This is what I saw when I woke up this morning. My room was a huge mess! Clean up time!

Dit is wat ik zag toen ik vanmorgen wakker werd. Mijn kamer was een stort! Tijd om op te ruimen dus.

1-IMG_8288

…and what better to watch whilst cleaning than a Zoella vlog?

…en wat kan je beter bekijken tijdens het opruimen dan een vlog van Zoella?

1-IMG_8313 1-IMG_8307 1-IMG_8295

Zoella’s christmasvlog made me want to decorate my house all christmassy! So I went out and got some christmasstuff to decorate my room (I just love the little teddybear and the snowman).

Zoella’s Kerstvlog maakte me zo enthousiast dat ik er meteen op uittrok om kerstversiering te kopen (hoe schattig zijn de sneeuwman en het beertje?).

1-IMG_8325

1-IMG_8327

Sometimes, our entire family just gets this insane pizza-mood. This only happens about one time in three years so when it does happen, I really milk it! I went for a Pizza Margherita (quite boring, I know) which was absolutely delicious !

Soms krijgt mijn hele familie opeens een rare pizza-mood. Dit gebeurts slechts een keer in drie tot vier jaar, dus àls het zover is, geniet ik ervan! Ik ging voor een pizza Margherita (nogal saai, ik weet het) die echt GODDELIJK lekker was!

3-Pictures

And now I’m just chilling here, watching the Lion king (yeah, really) in my reindeer onesie!

En nu zit ik gewoon wat te chillen, naar the Lion King te kijken in mijn rendierenonesie! 😀

XOXO