I’m losing it

“Ik ben dik. Ik zie er niet uit. Mijn god, ik ben een monster!” Menig vrouwenbrein wordt regelmatig door dit soort gedachten geterroriseerd. Ook ik sta af en toe huilend in een paskamer wegens – Niets staat mij!- of -Ik zie er belachelijk uit!-. Ben ik te dik? Ben ik lelijk? Natuurlijk niet. Ik heb nu eenmaal een nogal uitgebreid gevoel voor drama. Toch is er nog heel wat ruimte voor verbetering.

“I’m fat. I look terrible. Oh my god, I am a monster!” Many women’s brains are tortured by thoughts like these quite regularly. I have stood crying in fitting rooms multiple times because “nothing looks good on me” or “I look ridiculous!!”. Am I fat? No, not at all, I can just be a drama queen sometimes. Yet still, body-wise, there’s quite some room for improvement.

 

 

large

 

Die verbetering komt er helaas niet zomaar. Ik zal toch echt moeten gaan sporten en – mijn god – diëten. Nu zijn er honderden, duizenden diëten en workoutprogramma’s op de markt waardoor je soms door de bomen het bos niet meer kan zien. De afgelopen jaren heb ik ontdekt dat ik een luie diëter ben. Wanneer de resultaten niet meteen zichtbaar zijn, heb ik nogal snel de neiging om op te geven. Ik wil echter eindelijk trots in een bikini kunnen lopen deze zomer en daarom ga ik in de loop van de komende maanden een aantal diëten uittesten. Ik zou natuurlijk de term blogger niet waard zijn indien ik dit niet met jullie zou delen. De komende tijd kunnen jullie je dus verwachten aan een hoop dieetgebrabbel hier. Iemand al enige suggestie?

Unfortunately, that improvement isn’t going to just randomly happen. I’ll actually have to work out and – my god- go on a diet. Now, there are hundreds, thousands of diets and workoutscedules out there, which can be kind of overwhelming. Throughout the past years, I’ve discovered that I am a very lazy person when it comes to diets. If I don’t see results after like five minutes, I have the tendency to just quit. I do, however want to be able to proudly march around in my bikini this summer, which is why, in the following months, I will be testing out several diets. Obviously I wouldn’t be worthy of the name “blogger” if I didn’t share this with you guys! The next few months, you can all expect some serious dieting stuff going on here. Suggestions, anyone?

XOXO

 

Advertisements

Where have I been!?

Hello there beauties! I am back! It’s been a while since my last post and I really started to miss blogging. There are, however a few reasons for me not being very active on the blogging front.

Hallo daar lieverds! Ik ben er weer. Mijn laatste post is alweer een hele tijd geleden en ik begon het bloggen echt wel te missen. Er zijn echter enkele redenen voor mijn tijdelijke afwezigheid. 

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

The first one being the fact that I’ve spent a few days in the hospital the past month. Not because of some mysterious disease or accident, but because I had a breast reduction done. Yes, that’s right! Me, Evi Colson, 19 have had plastic surgery (wow, it does sound a lot more dramatic when you say it like that, doesn’t it?) ! There were multiple reasons for me doing this, but I might do a separate blogpost about that ;).

Een van die redenen is het feit dat ik de voorbije maand enkele dagen in het ziekenhuis heb doorgebracht. Niet vanwege één of andere rare ziekte of een ongeval, maar omdat ik een borstverkleining heb laten doen. Jawel, je hoort het goed! Ik, Evi Colson, 19 jaar oud ben langs de plastisch chirurg geweest (wow, zo klinkt het wel erg dramatisch, niet?)! Er waren meerdere redenen waarom ik deze beslissing heb genomen, maar daarover schrijf ik misschien nog wel eens een volledige blogpost ;). 

4-Onlangs bijgewerkt

Before and After, I think it’s quite clear why I decided to do this 😉                                                                                                                    Voor en Na, Ik denk dat het vrij duidelijk is waarom ik deze beslissing heb genomen 😉

The second reason being that I am no longer … single! It’s time for you guys to meet my very sweet, very tall (6.4 ft! YES!), very attractive boyfriend, Kasper!

De tweede reden voor mijn afwezigheid is het feit dat ik niet langer tot het clubje van singles behoor! Maak kennis met mijn superlieve, supergrote (1m 95, YES!) en superknappe (al zeg ik het zelf) vriend, Kasper!!

4-IMG_6540

10427366_883813914974269_2539182020717064140_n

XOXO

My Perfect Imperfections

Nobody’s Perfect. That’s probably the most cliché way I’ve ever opened a blogpost, but it couldn’t be more true. I don’t think I’m the only one who has ever cried while watching a Victoria’s Secret fashion show, thinking “Why am I not that beautiful”. Well the answer to that question is actually ridiculously simple : Because nobody is. Not even them! Before stepping onto that catwalk, they have been through an extreme journey of workouts, diets, cleanses and tanning sessions with personal trainers, hairdressers and makeup artists by their side. Also, media is always manipulated (think : flattering lighting and angles, photoshop etc…). Therefore, Do not ever feel bad about yourself. Be proud of who you are, even with those few little flaws. I’ve learnt to accept my little imperfections, because they make me the person I am. These are my little flaws, that I’m actually quite proud of, they’re just a part of me.

Niemand is perfect. Dit is waarschijnlijk de meest cliché zin die ik ooit heb gebruikt in een blogpost, maar hij is dan ook gewoon wààr. Ik denk niet dat ik de enige ben die al heeft zitten huilen bij een Victoria’s Secret modeshow, denkend “waarom kan ik niet zo mooi en perfect zijn?!”. Wel, het antwoord op die vraag is heel erg simpel. Omdat niemand dat is. Zelfs die modellen niet! Voordat ze die catwalk oplopen gaan ze eerst op een fabelachtige reis, gevuld met workouts, extreme diëten, zonnebank (of spraytan) sessies met personal trainers, makeup-artists en kappers aan hun zij. Ook wordt media altijd gemanipuleerd (denk: flatterende belichting en camerastandpunten, Photoshop enzovoort.). Voel je daarom nooit minderwaardig, of lelijk omdat je niet perfect bent. Wees trots op wie je bent, zelfs met die kleine schoonheidsfoutjes. Ik heb geleerd om mijn kleine imperfecties te accepteren, omdat ze me maken wie ik ben. Dit zijn mijn kleine schoonheidsfoutjes waarop ik best wel trots ben. Ze zijn nu eenmaal een deel van mezelf.

1. My left eye is bigger than the right one. I’ll especially notice this in the evening when I’ve gotten a little tired. Nothing major, but definitely noticeable.  

Mijn linkeroog is groter dan de rechter. Dit valt vooral ‘s avonds op als ik moe word. Geen groot “probleem”, maar soms valt het wel op.   1-IMG_6329-001 2.  When I was younger, my hair was bright blonde. As I got older, It turned darker, except for one little streak on the left side of my head. It has always stayed blonde and even when I try to dye it, It won’t hold the colour. Oh well, I kinda like it the way it is.

    Toen ik jonger was, was mijn haar helemaal lichtblond. Bj het ouder worden werd het (veel) donkerder, behalve een klein strookje aan de inkerkant van mijn hoofd. Dat is altijd lichtblond gebleven, en zelfs wanneer ik het probeer te kleuren blijft de verf er niet op zitten. Achja, vind het nog best leuk staan. 1-IMG_6325-001   06-IMG_57503. This is a non-appearance related flaw. I suffer from Anxiety and Panick Attacks. Which is basically a little bug in my brain. Sometimes my body thinks it is    in a dangerous situation, while it isn’t. When that happens, my heart starts pounding, I start hyperventilating and basically think I’m going to die (which obviously is not going to happen). It’s not exactly a fun experience, but I refuse to let it restrain me from doing the things I love.

Dit is een niet-uiterlijk gerelateerd “foutje”. Ik heb soms last van een angststoornis en paniekaanvallen. Dat is eigenlijk een soort van fout in mijn hersenen. Soms denkt mijn lichaam dat het in gevaar is, terwijl dat niet het geval is. Hartkloppingen en hyperventilatie zijn dan het gevolg en ook al denk ik dan vaak dat ik gewoon doodga, dat is niet het geval ;). Het is niet bepaald een leuke ervaring, maar ik weiger het me te laten weerhouden om de dingen te doen die ik leuk vind.

So, What are your perfect imperfections?

Dus, wat zijn jouw “schoonheidsfoutjes”?

XOXO

FOTD! Amber Lights!

So about a week ago, I promised you guys to do a makeuplook with the M.A.C. Amber Lights eyeshadow, and here it is!! I’ve really been loving this look! It’s just so autumnal!

Ongeveer een week geleden beloofde ik jullie een Make-uplook met de M.A.C. Amber Lights oogschaduw, en hier is hij dan! Ik hou wel van deze look! 1-IMG_6346 1-IMG_6325-001 1-IMG_6327-001 1-IMG_6329-001

FACE

Rimmel “Wake Me Up”-foundation

Rimmel “Stay Matte” powder

MAC “Pinch Me” blush

MAC “Soft And Gentle” Mineralize Skinfinish (used as highlighter)

 EYES

M.A.C. Amber Lights (yay!)

MUA eyeshadow palette

Catrice eyeliner

l’Oreal Telescopic mascara

LIPS

Catrice 020 – Maroon

XOXO

My favourite lipstick for autumn!

I’m a lipstickjunkie. I own way more lipsticks than I should. Yet still I’m always on the hunt for new colours. That’s how I discovered this gorgeous Rimmel Kate Moss 107 lipstick. I’m not usually brave enough to wear lipsticks as dark as this one, but I decided that I had been locked up in my comfort zone for way too long, so I just pushed myself to put on this wonderful lipstick.

Ik ben totaal lippenstiftverslaafd. Ik heb veel meer lippenstift dan ik nodig heb, maar nog steeds ben ik altijd op zoek naar nieuwe kleurtjes. Zo ontdekte ik ook deze prachtige Rimmel Kate Moss 107 lippenstift. Ik ben meestal niet echt dapper genoeg om donkere lippenstift te dragen, maar ik ben mijn comfort zone eigenlijk wel een beetje beu, dus besloot ik om er toch maar eens een keertje voor te gaan!

1-IMG_6291

This is what I look like with absolutely nothing on my lips 🙂

Zo zie ik er uit met helemaal niets op mijn lippen 🙂

1-IMG_6312

Et voila! Rimmel Kate Moss 107, very autumn-proof!

Et voila! Rimmel Kate Moss 107, heel erg herfstproof!

1-IMG_6317

 

And to give you an idea of what it looks like with the “proper” autumn gear, I put on my floppy hat and scarf! 😉

En om jullie een ideetje te geven hoe het eruit ziet met een volledige herfstlook gebruikte ik voor de foto even een leuke sjaal en hoed! 😉

 

XOXO

New In : M.A.C. Amber Lights

Today, I have very, very severely wounded my bank account. That’s what you get with tons of spare time in a city with tons of shops… I’ll probably share the rest of my purchases with you guys some other time this week, but today I thought I’d show you my very favourite purchase: M.A.C Amber Lights Eyeshadow!

Mijn portefeuille is na vandaag weer een heel stuk lichter. Dat krijg je met een hoop vrije tijd in een van Vlaanderens beste shopsteden… Het grootste deel van mijn aankopen deel ik later deze week met jullie, maar vandaag wijd ik toch al een volledige blogpost aan mijn absoluut favoriete aankoop: M.A.C. Amber Lights oogschaduw!!

1-IMG_6281

Amber Lights is an amazing warm gold colour. And as luck would have it, gold is the must-have eyeshadow colour this season, Can this get any better?

Amber Lights is een prachtige, warme goude kleur. En laat goud nu nét de must-have oogschaduwkleur van dit seizoen zijn! Kan het nog beter?

1-IMG_6284

Well, YES! It does get better! look at this swatch… It’s just gets even more beautiful! I also found out that this is the perfect colour for you if you have blue eyes!  It just really makes them pop. (A makeup look with this eyeshadow will probably follow soon!)

Wel, JA! Het kan nog beter! Kijk even naar deze swatch… Het wordt gewoon alleen nog maar mooier! Ik ontdekte ook dat dit de perfecte kleur is voor mensen met blauwe ogen, die lijken met een laagje “Amber Lights” namelijk nog blauwer! (Een make-uplook met deze oogschaduw volgt waarschijnlijk snel! )

Amber Lights costs 17,50 euros and is available in any M.A.C store or in the M.A.C. webshop.

Amber Lights kost 17,50 euro en is verkrijgbaar in alle M.A.C filialen en in de M.A.C. webshop.

XOXO

 

Face Of The Day

Soooo, this was todays makeup! I was in a very happy mood today, so excuse the silly pictures! (or actually… no, I’m quite proud of them)

Dus dit was mijn make-up van vandaag! Ik was in een zeer vrolijke bui, dus vandaar de rare foto’s! (Waar ik eigenlijk nog best trots op ben! ;))

1-IMG_5825

1-IMG_5826-001

3-IMG_5807

3-IMG_5809

 

FACE

Catrice “Photo Finish” foundation

Rimmel “Stay Matte” powder

MAC “Love Thing” blush

MAC “Soft And Gentle” Mineralize Skinfinish (used as highlighter)

 EYES

MUA eyeshadow palette

Essence eyeliner

l’Oreal Telescopic mascara

LIPS

Bourgeois “Red Sunrise” Color Boost

XOXO