Monday Summary

Hello there, long time no chat! Since I haven’t blogged in a while, I have a LOT to tell you, so here’s an update on my life.

Hallo daar! Aangezien ik een tijdje niet heb geblogd heb ik jullie een hele hoop te vertellen. Daarom dus een update!

  1. Switching schools

I was so determined to finishing my middle- and highschool in ONE school. Well, that turned out a little different. My history with school “failure” goes way back, so I’m not going to explain everything here, but let’s just say that due to some complications, I decided to switch from a “regular” high school to an arts school. I am now studying “Woordkunst-Drama” (which basically includes Acting,Dance and Singing), which is a much better fit for me. I just love it!

Ik was zo vastberaden om mijn middelbare schoolperiode in één school door te brengen. Wel, draaide dat even anders uit zeg! Mijn geschiedenis met schoolmislukkingen gaat ver terug en ga ik hier niet helemaal uit de doeken doen, maar laten we het erop houden dat ik dankzij enkele “complicaties” naar een nieuwe school ben verhuisd. Ik studeer nu “Woordkunst-Drama” aan de kunsthumaniora van Hasselt en dat vind ik echt helemaal geweldig! Naast de gewone vakken krijg ik ook Toneel, Voordracht, Dans, Zang… en andere lessen die ik effectief interessant vind. 

source : Weheartit

2. Musical, part two!

I think by now it is quite clear that I love musicals. That’s why I have two musicalworkshops coming up! One of them in Antwerp and the other one in London. Both of them are put together by the same organisation as my last workshop (which I raved about on my blog). So I’m pretty sure I’ll love them equally as much!

Ik denk dat het ondertussen wel duidelijk is dat ik geobsedeerd ben door musicals. Daarom staan er binnenkort nog twee musicalstages op het programma. Eentje in Antwerpen en eentje in… Londen!! Beide stages zijn georganiseerd door dezelfde organisatie als mijn vorige stage, dus ik ben er vrij zeker van dat ik het helemaal geweldig ga vinden!

A picture from the last workshop I did, can you spot me ? 😉

3. Musical part two!

This is the last and most exiting update I’ll give you guys today. I have decided once and for all what I’m going to be studying after high school. I know that I have still got quite some time left, but I already started preparing. My study of choice will be… Musical (didn’t see that coming, did you?)! Now why the early decision, you might be wondering? Well, that’s very easy to explain. I just can’t see myself doing anything else. I had been thinking about this for a few months when I did the workshop last month and after that, I just knew that that was what I wanted to be doing for the rest of my life.

Dit is de laatste en bijzonderste update die ik jullie geef vandaag. Ik heb voor eens en voor altijd beslist wat ik wil gaan studeren na mijn middelbare school. Ik weet dat ik nog meer dan tijd genoeg heb om daarover na te denken, maar ik ben nu al bezig met de voorbereiding. Mijn studiekeuze is gevallen op … Musical (die zag je niet aankomen hé?)! Nu, vanwaar de (extreem) vroege beslissing, zal je denken? Wel, dat is heel simpel. Ik kan het me gewoon niet voorstellen dat ik ooit iets anders zou doen. Toen ik deze zomer aan de musicalstage begon, had ik er al een paar maanden over nagedacht om musical te gaan studeren. Na die stage, wist ik gewoon helemaal zeker dat dit is wat ik wil doen voor de rest van mijn leven.

Source: Weheartit

XOXO

Come to the Cabaaaaaaareeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeet

Oh my God! I have had the best week of my life! I did a musicalworkshop the past 8 days and I have learned SO much. I didn’t even know it was possible to learn this much in just 8 days. I never knew i could do something that looks like dancing until this week and my singing has improved a million times (thanks to Tom, my vocal coach for this week). The dancing classes were always very very intense (does have some advantages though, I lost 4 kg) but fun none the less! I can’t believe it is already over.

Oh my God! Ik heb de beste week van mijn leven achter de rug! Ik heb deelgenomen aan een musicalstage van JoMus vzw en daar heb ik ZO veel geleerd. Ik heb nooit geweten dat ik iets kon produceren dat ook maar iets weg heeft van een dans, tot deze week dan. Ook mijn zang is extreem veel verbeterd ( vooral dankzij Tom, mijn zangcoach deze week). De danslessen waren steeds enorm intens (heeft ook zo zijn voordelen, ik ben 4 kilo afgevallen :D), maar daarom niet minder leuk! Ik kan niet geloven dat het al voorbij is.

With the youngest actors of the show! Ik met de jongste acteurs van de show.

With the youngest actors of the show!
Ik met de jongste acteurs van de show.

IMG_3669

Spamalot Cast!

IMG_3665

The workshop was finished with a show today and OMG, that was amazing! I danced two “Sweet Charity” dances (for the experts here: I did “The Frug” and “Big Spender”) and I played Benevere in “Spamalot”. Fun!

De workshop werd beeïndigd met een show vandaag en OMG, dat was fantastisch! Ik danste in “The Frug” en “Big Spender” uit Sweet Charity en ik speelde Bedevere in “Spamalot”. Fun!

Miss it already!

XOXO