An ode to Flare Jeans

For years on end, Skinny jeans have been the only type of pants covering our gorgeous legs. It’s been ages since women’s (and in some cases even men’s) legs have been able to properly breathe ,or move, for that matter.  I too am an enormous fan of skinny jeans. They look amazing underneath.. well, everything basically, they’re a dream to tuck into boots and they sure know how to accentuate your legs. I was, however, feeling sorry for the other types of jeans being forgotten which is why I decided to try out the most nineties-like kind of trousers ever: Flare Jeans.

Al jarenlang zijn skinny jeans niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Onze arme beentjes krijgen al tijden amper nog zuurstof, maar toch hebben skinny jeans heel wat voordelen. Ze staan leuk onder zo’n beetje alles, zijn lekker makkelijk in je laarzen te stoppen en mijn god, wat zijn ze goed in het accentueren van je benen! Toch had ik een beetje medelijden met alle jeanssoorten die in de vergeetput lijken te verkommeren, daarom besloot ik me eens aan een volledig ander model te wagen : de Flare Jeans.   Just in case you don’t remember them: this is what they look like. To be very honest, they remind me of nineties Britney Spears a little.. or nineties-anyone really. Not to worry though! I scrolled through lookbook to find some beautiful outfits with flare jeans. I love them so much I might buy my own pair very soon!

Voor het geval je niet meer weet hoe ze eruit zagen : tadaa! Eerlijk gezegd doen ze me een beetje denken aan een ninetiesversie van Britney Spears, of een ninetiesversie van iedereen eigenlijk. Maar! Geen paniek! Ik scrolde even door lookbook en vond daar enkele prachtige combinaties met Flare Jeans. Ik vind het zelfs zo mooi dat ik me misschien zeer binnenkort wel aan een eigen paar ga wagen!          

XOXO

Advertisements

My Perfect Imperfections

Nobody’s Perfect. That’s probably the most cliché way I’ve ever opened a blogpost, but it couldn’t be more true. I don’t think I’m the only one who has ever cried while watching a Victoria’s Secret fashion show, thinking “Why am I not that beautiful”. Well the answer to that question is actually ridiculously simple : Because nobody is. Not even them! Before stepping onto that catwalk, they have been through an extreme journey of workouts, diets, cleanses and tanning sessions with personal trainers, hairdressers and makeup artists by their side. Also, media is always manipulated (think : flattering lighting and angles, photoshop etc…). Therefore, Do not ever feel bad about yourself. Be proud of who you are, even with those few little flaws. I’ve learnt to accept my little imperfections, because they make me the person I am. These are my little flaws, that I’m actually quite proud of, they’re just a part of me.

Niemand is perfect. Dit is waarschijnlijk de meest cliché zin die ik ooit heb gebruikt in een blogpost, maar hij is dan ook gewoon wààr. Ik denk niet dat ik de enige ben die al heeft zitten huilen bij een Victoria’s Secret modeshow, denkend “waarom kan ik niet zo mooi en perfect zijn?!”. Wel, het antwoord op die vraag is heel erg simpel. Omdat niemand dat is. Zelfs die modellen niet! Voordat ze die catwalk oplopen gaan ze eerst op een fabelachtige reis, gevuld met workouts, extreme diëten, zonnebank (of spraytan) sessies met personal trainers, makeup-artists en kappers aan hun zij. Ook wordt media altijd gemanipuleerd (denk: flatterende belichting en camerastandpunten, Photoshop enzovoort.). Voel je daarom nooit minderwaardig, of lelijk omdat je niet perfect bent. Wees trots op wie je bent, zelfs met die kleine schoonheidsfoutjes. Ik heb geleerd om mijn kleine imperfecties te accepteren, omdat ze me maken wie ik ben. Dit zijn mijn kleine schoonheidsfoutjes waarop ik best wel trots ben. Ze zijn nu eenmaal een deel van mezelf.

1. My left eye is bigger than the right one. I’ll especially notice this in the evening when I’ve gotten a little tired. Nothing major, but definitely noticeable.  

Mijn linkeroog is groter dan de rechter. Dit valt vooral ‘s avonds op als ik moe word. Geen groot “probleem”, maar soms valt het wel op.   1-IMG_6329-001 2.  When I was younger, my hair was bright blonde. As I got older, It turned darker, except for one little streak on the left side of my head. It has always stayed blonde and even when I try to dye it, It won’t hold the colour. Oh well, I kinda like it the way it is.

    Toen ik jonger was, was mijn haar helemaal lichtblond. Bj het ouder worden werd het (veel) donkerder, behalve een klein strookje aan de inkerkant van mijn hoofd. Dat is altijd lichtblond gebleven, en zelfs wanneer ik het probeer te kleuren blijft de verf er niet op zitten. Achja, vind het nog best leuk staan. 1-IMG_6325-001   06-IMG_57503. This is a non-appearance related flaw. I suffer from Anxiety and Panick Attacks. Which is basically a little bug in my brain. Sometimes my body thinks it is    in a dangerous situation, while it isn’t. When that happens, my heart starts pounding, I start hyperventilating and basically think I’m going to die (which obviously is not going to happen). It’s not exactly a fun experience, but I refuse to let it restrain me from doing the things I love.

Dit is een niet-uiterlijk gerelateerd “foutje”. Ik heb soms last van een angststoornis en paniekaanvallen. Dat is eigenlijk een soort van fout in mijn hersenen. Soms denkt mijn lichaam dat het in gevaar is, terwijl dat niet het geval is. Hartkloppingen en hyperventilatie zijn dan het gevolg en ook al denk ik dan vaak dat ik gewoon doodga, dat is niet het geval ;). Het is niet bepaald een leuke ervaring, maar ik weiger het me te laten weerhouden om de dingen te doen die ik leuk vind.

So, What are your perfect imperfections?

Dus, wat zijn jouw “schoonheidsfoutjes”?

XOXO

LOVE: Pistol Dress

Last saturday, I went shopping (yes, I know … again.)! Whilst wandering through Mango, this little gem caught my eye. It’s very classic, yet a little controversial because of the awesome pistol print. I did try it on and even though I loved the way it looked, I did not end up buying it. The only reason I left it behind was that it was just too short on me. Not just a little short, more like “almost flashing some buttcheek”-short. Can you imagine the disappointment I felt ? I still wanted to blog about it though, it was too pretty not to mention!

Vorige zaterdag ging ik nog maar een keertje shoppen (vanaf nu ga ik echt wel sparen hoor, beloofd!). In Mango viel mijn oog op dit jurkje. Het is vrij klassiek, maar door de print krijgt het toch een soort van “edgy” kantje. Dit mooie dingetje ging dan ook meteen mee de paskamer in. Hoewel ik het absoluut prachtig vond, heb ik het niet gekocht. Dit om de trieste reden dat het nogal kort was. En dan bedoel ik niet “net wat te kort”, maar eerder “je kan gewoon je billen zien”-kort. Mijn god, wat was ik teleurgesteld! Toch wou ik het jurkje een plekje geven op mijn blog. Het was toch net iets te mooi om niét te vermelden ;).

 

Schermafbeelding 2014-10-08 om 16.49.06

Schermafbeelding 2014-10-08 om 16.49.16

 

 

XOXO

Accessories of the day

A nice outfit is never fully complete without the right accessories! These are my accessories of the day!

Een mooie outfit is toch nét niet helemaal compleet zonder de juiste accessoires! Deze juweeltjes maakten vandaag mijn outfit af!

1-IMG_6270

 

 

Watch – New Look

Earrings – H&M

Necklace – H&M

Rings – H&M

XOXO

You can leave your hat on

AUTUMN HAS ARRIVED!!! I can’t even express the joy I felt on the twenty-first of september. Autumn means hot chocolates, fancy boots, crispy leaves, snuggly blankets, cosy onesies and … Hats! I’m such a sucker for cool hats. I have got quite an extended collection of hats so I thought “why not share my favourite ones with the world?!

DE HERFST IS IN HET LAND!! Ik kan niet eens beschrijven hoe blij ik was op 21 september. Herfst betekent warme chocolademelk, leuke laarsjes, gekleurde blaadjes, knusse dekentjes, gezellige onesies en … Mutsen!! Oh wat hou ik van mutsen! Ik heb een nogal uit de hand gelopen mutsencollectie, dus dacht ik “Laat ik mijn favorieten even delen met de rest van de wereld!”

1-IMG_6230-001

First of all: This fox hat! I got this last year at H&M and honestly… it just screams my name.

Allereerst: deze vossenmuts! Ik kocht deze oranje knaller vorig jaar bij H&M en ..wel..dit is gewoon ZO “Evi” dat ik het wel moest kopen.

1-IMG_6241-001

This is the latest addition to my collection. I realized I hadn’t got any “normal” hats, haha, and this was only five euro’s , so I just couldn’t leave it there.

Dit is mijn nieuwste aanwinst. Ik realiseerde me onlangs dat ik geen enkele “normale” muts had, haha, en deze kostte maar een euro of vijf, dus die kon ik niet laten liggen!

1-IMG_6212-001

An American flag printed hat, because .. why the hell not?!

Een muts met de Amerikaanse vlag erop geprint omdat… Waarom wel niet?!

1-IMG_6224-001

1-IMG_6227-001

It is cosy and it has a pompom, therefore, I Love it!

Het is lekker warm en heeft een pomponnetje… Love It!

1-IMG_6236-001

Because the only way to pose with a “selfie”-hat, is with a massive duckface!

Want de enige manier om te poseren met een “selfie”-muts, is met een knaller van een duckface! :p

1-IMG_6222-001

1-IMG_6220-001

Well… I’m not even going to try to explain this, really… 🙂

Wel… Ik ga zelfs niet eens probéren om dit uit te leggen … 😉

 

XOXO

 

Friendly Photo Shoot

So what do you do with a best friend, a camera and some spare time? EXACTLY! You do your own little crazy photoshoot!!!! 😉

Dus wat doe je met een beste vriendin, een camera en een hoop vrije tijd? INDERDAAD! Je organiseert gewoon je eigen gekke fotoshoot!!!! 😉  

1-2-IMG_6117 1-2-IMG_6127-002 1-IMG_6070 1-IMG_6120 1-1-IMG_6052 1-2-IMG_6090 1-1-IMG_6073-001

 

Special thanks to Paulien, one of the few people I would be able to spent every hour of every day with, and still not get annoyed!

Met dank aan Paulien, één van de weinige mensen die ik echt nooit beu word. 

XOXO

 

Bad Hair Day

We all know them, we’ve all had them. A bad hair day can be a serious moodkiller, so when I got up this morning and realized that my hair just didn’t feel like looking anywhere near decent today, I tried to find some solutions. And what kind of blogger would I be if I didn’t share them with you?! Here’s my journey of “trial and error”. Enjoy!

We kennen het allemaal, hebben er allemaal al wel eens mee te maken gehad. Een bad hair day kan echt je dag verpesten. Toen ik vanmorgen opstond en merkte dat mijn haar er echt geen zin in had vandaag, begon ik een lange zoektocht naar oplossingen. En hey, wat voor blogger zou ik zijn als ik dit niet met jullie deelde ? Hier zijn mijn “herstel-je-bad-hair-day”-probeersels. 

 

foto 8

foto1

This is what my hair looked like… Frizzy, half curly and ..well… exploded.

Zo zag mijn haar er aan het begin uit … Pluizig, half gekruld en .. wel… ontploft.

 

foto3

Attempt Numero Uno! Ponytail on top of my head…

Poging 1! Een paardenstaart OP mijn hoofd…

 

foto 2

Nah.. better not 😉

Hmmm… toch maar niet 😉

foto 9

The typical top knot ! Not bad, If I may say so myself 😉

Mijn typische dotje! 😀 niet slecht, al zeg ik het zelf 😉

foto 6

In my head, pigtails sounded like a good idea.. In real life, I look like a teenage porn star… not the look I was aiming for.

In mijn hoofd leek twee staartjes maken een goed plan. In realiteit zie ik eruit als een kleuter of goedkope pornoster… niet de look die ik in gedachten had.

Foto 5

Why is it that a headband like this looks SO amazing on everyone other than myself?

Waarom ziet zo’n haarbandje er altijd geweldig uit bij iedereen behalve mezelf? 

foto 7

10-IMG_5760

This was nice… but the bow kept falling out of my hair.

Dit was leuk, maar het strikje bleef niet goed zitten.

foto4

This is probably my absolute favourite!!!  I’ve always liked hats, they’re just very stylish, and as long as you pick the right hat, everyone can pull them off 😉

Dit is waarschijnlijk mijn absolute favoriet!! Ik heb hoedjes altijd al leuk gevonden. Ze zijn gewoon heel erg stylish en zolang je het juiste model kiest, komt iedereen ermee weg ;).

06-IMG_5750

And if everything else fails… just put your hair up in a ponytail. Always nice and sophisticated! 😀

En als echt niets werkt… maak je toch gewoon een paardenstaart. Altijd mooi en verzorgd! 😀

 

XOXO