Reflections…

2013 was quite the year for me… I’ve had so many mixed feelings this year it’s unreal! The past year held some great moments like turning 18, the discovery of musical theatre, and some great experiences with wonderful friends, but I’m not going to lie, 2013 wasn’t my best year. Many of those moments were overshadowed by failing last school year, anxiety attacks at the worst possible moments and just not feeling happy or confident about how I look and who I am.

2013 was me het jaartje wel… Het afgelopen jaar was een gigantische rollercoaster van emoties. Er waren prachtige momenten als mijn achttiende verjaardag, de ontdekking van het begrip “Musical” en enkele fantastische belevenissen met mijn fantastische vrienden. Maar ik moet bekennen dat 2013 niet mijn beste jaar was. Veel van de eerder genoemde momenten werden namelijk overschaduwd door dingen als paniekaanvallen op de meest vervelende momenten, niet slagen vorig schooljaar en gewoon niet helemaal blij zijn met mezelf, zowel fysiek als mentaal.

Picture taken from Weheartit

Picture taken from Weheartit

Don’t get me wrong, I have never, by any means been depressed or extremely unhappy with my life (except for maybe once each month where I feel so sorry for myself and I hate my life and everything in it, but that’s called “that time of the month”, if you know what I mean), but I did have some sad moments last year. I feel like I just haven’t really been myself in 2013…

Begrijp me niet verkeerd, Ik ben op geen enkel moment echt ongelukkig of depressief geweest (behalve zo eens per maand wanneer ik me helemaal wentel in zelfmedelijden en mijn leven en alle aspecten ervan haat, maar dat heet “die tijd van de maand”, if you know what I mean ;)) Maar ik heb wel enkele verdrietige momentjes gehad het voorbije jaar. Ik heb het gevoel dat ik gewoon niet helemaal mezelf was in 2013…

Picture taken from -http://www.quotesvalley.com-

Picture taken from -http://www.quotesvalley.com-

But now on a happier note: All of this is about to change! I decided that 2014 is going to be MY year. This year I’m going to become the person I want to be, the very best version of myself! I’m going to get my lazy ass off the couch, Stop eating junk, stop being an endless pleaser and think about myself for once.

Maar dat alles gaat volgend jaar stevig veranderen! Ik heb besloten dat 2014 MIJN jaar wordt. Het komende jaar ga ik de persoon worden die ik wil zijn. De allerbeste versie van mezelf! Ik ga mijn ‘luie gat’ van de zetel halen. Stoppen met “junk” eten, stoppen met een eindeloze pleaser te zijn en eens aan mezelf beginnen denken.

picture taken from weheartit

picture taken from weheartit

XOXO

Advertisements

Monday Summary

Hello there, long time no chat! Since I haven’t blogged in a while, I have a LOT to tell you, so here’s an update on my life.

Hallo daar! Aangezien ik een tijdje niet heb geblogd heb ik jullie een hele hoop te vertellen. Daarom dus een update!

  1. Switching schools

I was so determined to finishing my middle- and highschool in ONE school. Well, that turned out a little different. My history with school “failure” goes way back, so I’m not going to explain everything here, but let’s just say that due to some complications, I decided to switch from a “regular” high school to an arts school. I am now studying “Woordkunst-Drama” (which basically includes Acting,Dance and Singing), which is a much better fit for me. I just love it!

Ik was zo vastberaden om mijn middelbare schoolperiode in één school door te brengen. Wel, draaide dat even anders uit zeg! Mijn geschiedenis met schoolmislukkingen gaat ver terug en ga ik hier niet helemaal uit de doeken doen, maar laten we het erop houden dat ik dankzij enkele “complicaties” naar een nieuwe school ben verhuisd. Ik studeer nu “Woordkunst-Drama” aan de kunsthumaniora van Hasselt en dat vind ik echt helemaal geweldig! Naast de gewone vakken krijg ik ook Toneel, Voordracht, Dans, Zang… en andere lessen die ik effectief interessant vind. 

source : Weheartit

2. Musical, part two!

I think by now it is quite clear that I love musicals. That’s why I have two musicalworkshops coming up! One of them in Antwerp and the other one in London. Both of them are put together by the same organisation as my last workshop (which I raved about on my blog). So I’m pretty sure I’ll love them equally as much!

Ik denk dat het ondertussen wel duidelijk is dat ik geobsedeerd ben door musicals. Daarom staan er binnenkort nog twee musicalstages op het programma. Eentje in Antwerpen en eentje in… Londen!! Beide stages zijn georganiseerd door dezelfde organisatie als mijn vorige stage, dus ik ben er vrij zeker van dat ik het helemaal geweldig ga vinden!

A picture from the last workshop I did, can you spot me ? 😉

3. Musical part two!

This is the last and most exiting update I’ll give you guys today. I have decided once and for all what I’m going to be studying after high school. I know that I have still got quite some time left, but I already started preparing. My study of choice will be… Musical (didn’t see that coming, did you?)! Now why the early decision, you might be wondering? Well, that’s very easy to explain. I just can’t see myself doing anything else. I had been thinking about this for a few months when I did the workshop last month and after that, I just knew that that was what I wanted to be doing for the rest of my life.

Dit is de laatste en bijzonderste update die ik jullie geef vandaag. Ik heb voor eens en voor altijd beslist wat ik wil gaan studeren na mijn middelbare school. Ik weet dat ik nog meer dan tijd genoeg heb om daarover na te denken, maar ik ben nu al bezig met de voorbereiding. Mijn studiekeuze is gevallen op … Musical (die zag je niet aankomen hé?)! Nu, vanwaar de (extreem) vroege beslissing, zal je denken? Wel, dat is heel simpel. Ik kan het me gewoon niet voorstellen dat ik ooit iets anders zou doen. Toen ik deze zomer aan de musicalstage begon, had ik er al een paar maanden over nagedacht om musical te gaan studeren. Na die stage, wist ik gewoon helemaal zeker dat dit is wat ik wil doen voor de rest van mijn leven.

Source: Weheartit

XOXO

Fresh

Hello there sweeties! Welcome on my fresh, new blog!

I know that I’m a little late on the bandwagon with this, but I switched my blog over to WordPress today. I really liked Blogger, but Its features started to get a little too limited since my blog and its readers was growing every day (which I’m very happy about btw :)).

However, my growing need of fancy software wasn’t the only reason I switched operators, I also bought myself a new laptop. My old laptop was literally falling apart (literally, the screen was falling of) so I decided to invest In a Macbook. Lovin’ it so far! I decided that, with my new laptop with much more powerfull software, I no longer had an excuse to stay behind and made the WordPress switch 🙂

1-IMG_5493

Hallo daar, Lieverds! Welkom op mijn frisse, nieuwe blog!

Ik weet dat ik een beetje een “late” ben als het op overstappen van Blogger naar WordPress aankomt, maar ik vond het gewoon nooit echt nodig. De laatste tijd begon blogger echter wat te beperkt te worden aangezien mijn blog en lezers dagelijks groeide (waar ik uiteraard heel blij om ben ;)).

Mijn groeiende honger naar fancy tools was niet de enige reden voor mijn omschakeling, ik kocht namelijk ook een nieuwe laptop. Mijn oude laptop viel letterlijk uit elkaar (het scherm kwam gewoon los!) en ik besloot te investeren in een Macbook. Ik vond dat ik, met nu veel betere tools dan voorheen, geen reden meer had om achter te blijven bij blogger en maakte dus de omschakeling 😉

XOXO