“What i like about photographs is that they capture a moment that’s gone forever, impossible to reproduce.” – Karl Lagerfeld

A few days ago, I was asked by my wonderful friend Selma to help her with a photoshoot she had planned. I obviously said yes and that’s how I found myself wandering around in a beautiful fairy-like castle, surrounded by woods and fields as far as I could see… Etienne, also a friend of mine, and Caro, a lovely girl and also an amazing photographer, functioned as models (which they did very well!) My tasks were things as holding the reflectionscreen and take some “behind the scenes”-pictures, which you can see in this post, Enjoy!

Enkele dagen geleden vroeg Selma, fantastische fotografe én goede vriendin, me haar te helpen met een fotoshoot die ze gepland had. Daarover moest ik natuurlijk niet lang nadenken en zo bevond ik me opeens in een prachtig, sprookjesachtig kasteel, omgeven door velden en bossen tot waar mijn blik reikte… Etienne, ook een van mijn vrienden, en Caro, Een supertoffe meid en ook een geweldige fotografe, waren model van dienst (en dat deden ze dan ook heel erg goed!!) Mijn taken waren onder andere het vasthouden en richten van het reflectiescherm én enkele “Behind the scenes” foto’s maken die jullie hieronder kunnen bewonderen, enjoy!

1-IMG_8695

Sometimes a significant difference in heigt has to be solved creatively (as in “just bend a little, Etienne, no one will notice”)

Soms moet een verschil in grootte gewoon creatief opgelost worden (als in ” buig gewoon even door je knieën, Etienne!”)

1-IMG_8693

It was cold… very, very cold and very, very windy. Caro couldn’t stand the horrible wind anymore and decided to just hunch over in a corner with the big reflection screen as a protection against the wind.

Het was koud… heel, heel erg koud en heel, heel erg winderig. Caro kon de vreselijke wind eventjes niet meer aan en besloot dus maar om gewoon even in een hoekje te kruipen met het grote reflectiescherm als bescherming tegen de wind. 

1-IMG_8690  1-IMG_8671-001

Even the photographer doesn’t always have to be serious…

Zelfs de fotografe moet niet altijd serieus blijven…

1-IMG_8666 1-IMG_8654

I took a photo of the photographer… photoception!

Ik nam een foto van de fotografe… Fotoception!

1-IMG_8649 1-IMG_8632 1-IMG_8630

Well, I guess this picture definitely shows how much fun I had!

Wel, ik denk dat deze foto wel laat zien hoe leuk het was!
1-IMG_8614 1-IMG_8609

Oops! almost broke the ventilation system…

Oeps! bijna het ventilatiesysteem naar de vaantjes geholpen…

And then, some of the finished pictures (I love them!)

En dan, enkele afgewerkte foto’s (ik vind ze echt prachtig!)

IMG_7533 - kopie

IMG_7168 IMG_7478 IMG_7454 IMG_7246 IMG_7215

IMG_7134 - kopie IMG_7092 IMG_7030

If you want to see more of Selma’s work, you can visit her facebookpage.

Als je meer van Selma’s werk wil zien, kan je haar facebookpagina bezoeken.

XOXO

Advertisements

Reflections…

2013 was quite the year for me… I’ve had so many mixed feelings this year it’s unreal! The past year held some great moments like turning 18, the discovery of musical theatre, and some great experiences with wonderful friends, but I’m not going to lie, 2013 wasn’t my best year. Many of those moments were overshadowed by failing last school year, anxiety attacks at the worst possible moments and just not feeling happy or confident about how I look and who I am.

2013 was me het jaartje wel… Het afgelopen jaar was een gigantische rollercoaster van emoties. Er waren prachtige momenten als mijn achttiende verjaardag, de ontdekking van het begrip “Musical” en enkele fantastische belevenissen met mijn fantastische vrienden. Maar ik moet bekennen dat 2013 niet mijn beste jaar was. Veel van de eerder genoemde momenten werden namelijk overschaduwd door dingen als paniekaanvallen op de meest vervelende momenten, niet slagen vorig schooljaar en gewoon niet helemaal blij zijn met mezelf, zowel fysiek als mentaal.

Picture taken from Weheartit

Picture taken from Weheartit

Don’t get me wrong, I have never, by any means been depressed or extremely unhappy with my life (except for maybe once each month where I feel so sorry for myself and I hate my life and everything in it, but that’s called “that time of the month”, if you know what I mean), but I did have some sad moments last year. I feel like I just haven’t really been myself in 2013…

Begrijp me niet verkeerd, Ik ben op geen enkel moment echt ongelukkig of depressief geweest (behalve zo eens per maand wanneer ik me helemaal wentel in zelfmedelijden en mijn leven en alle aspecten ervan haat, maar dat heet “die tijd van de maand”, if you know what I mean ;)) Maar ik heb wel enkele verdrietige momentjes gehad het voorbije jaar. Ik heb het gevoel dat ik gewoon niet helemaal mezelf was in 2013…

Picture taken from -http://www.quotesvalley.com-

Picture taken from -http://www.quotesvalley.com-

But now on a happier note: All of this is about to change! I decided that 2014 is going to be MY year. This year I’m going to become the person I want to be, the very best version of myself! I’m going to get my lazy ass off the couch, Stop eating junk, stop being an endless pleaser and think about myself for once.

Maar dat alles gaat volgend jaar stevig veranderen! Ik heb besloten dat 2014 MIJN jaar wordt. Het komende jaar ga ik de persoon worden die ik wil zijn. De allerbeste versie van mezelf! Ik ga mijn ‘luie gat’ van de zetel halen. Stoppen met “junk” eten, stoppen met een eindeloze pleaser te zijn en eens aan mezelf beginnen denken.

picture taken from weheartit

picture taken from weheartit

XOXO

Most used make-up

Hello there beauty’s! Today I’m going to show you my absolute most used make-up. These are the items I reach for the most, some even on a daily basis. Most of them are drugstore and have absolute bargaineous prices. Hooray!

Hallo daar beauty’s! Vandaag laat ik jullie mijn absoluut meest gebruikte make-upproducten zien. Dit zijn de items die ik het vaakst gebruik, sommige zelfs dagelijks. De meeste producten die je ziet zijn allemaal van budgetmerken en hebben daardoor een lekker laag prijsje. Hoera!

❤ l’Oreal Telescopic mascara

1-IMG_8099

This absolutely is my holy grail mascara. I have been switching back and forth between mascara’s but I always come back to this. This separates my lashes perfectly and adds a ton of length to them and who doesn’t want that, right?  When I want to add some volume to my lashes, I usually use the maybeline Falsies Flared. If Maybeline and l’Oreal mascara’s would marry and have babies, they would definitely create the best mascara ever! (Please, Imagination, what are you doing?)

Dit is absoluut mijn favoriete mascara. Ik heb al een hoop mascara’s uitgetest, maar ik grijp altijd weer terug naar deze. Deze mascara separeert mijn wimpers echt perfect en maakt ze superlang. Voor volume is de Maybeline Falsies Flared mijn favoriet. Als de mascara’s van Maybeline en l’Oreal zouden gaan trouwen en baby’s maken, zou echt de perfecte mascara ontstaan (oh help, mijn fantasie slaat weer eens op hol)!

❤  Bourjois Colorboost

1-IMG_8085

I am not a lipstickperson. I adore the way it looks, but I never manage to keep it on my lips for a decent amout of time. It either smudges all the way down my chin or leaves me with nothing but those awful edges. This product, however has managed to stay on my lips for half a day, which , in my case is very extraordinary. It has a very smooth and soft texture and all four  colours turn out to be extremely flattering on my face. Good job, Bourjois!

Ik ben geen lipstickmens. Ik vind lippenstift echt prachtig maar het lukt me gewoon nooit om het langer dan 3 minuten op mijn lippen te houden. Na een tijdje zit de lippenstift echt overal behalve op mijn lippen of heb ik enkel nog zo’n “mooi” randje. Dit product is er echter in geslaagd om een halve dag te blijven zitten (en in mijn geval is dat echt extreem lang. Ook is de textuur heerlijk zacht en alle vier de kleuren blijken uitzonderlijk flatterend te zijn. Goed gedaan, Bourjois!

❤ Essence eyeshadow Quad

1-IMG_8087

I guess that the grossness of this picture perfectly proves how well-loved this product is and I don’t think I have to explain why. The combination of colours is just perfect! The two lightest colours are amazing highlighters, the light brown one looks amazing on the lid (especially when you have blue eyes, it really makes them pop!) and the dark brown one is the perfect eyebrowcolour for me. The pigmentation is also very promising and they last a long time. This quad was actually the first make-up item I ever bought and I have been repurchasing it ever since, this is probably already my fifth one of these (can you imagine!).

Ik denk dat de viezigheid op deze foto wel bewijst hoe vaak dit product wel al gebruikt is en ik denk zelfs niet dat ik moet uitleggen waarom. De kleurencombinatie is gewoon perfect! de twee lichtste kleuren doen perfect dienst als highlighter, De lichtbruine kleur is echt prachtig op het ooglid (vooral als je blauwe ogen hebt, het laat ze er echt uitspringen!) en de donkerbruine kleur is perfect te gebruiken om mijn wenkbrauwen in te vullen. De pigmentatie is ook erg veelbelovend en de oogschaduw blijft echt de hele dag zitten. Dit oogschaduwpaletje was het eerste make-upproduct dat ik ooit kocht en ik heb het ondertussen al een keer of vijf opnieuw gekocht.

❤ Mac Love Thing Blush1-IMG_8089

This blush doesn’t need any explanation, really. I advise you to just sit and stare at it for a few minutes, That’s all the explanation it needs.

Deze blush heeft echt geen uitleg nodig. Ik adviseer je om gewoon even naar de foto te staren, meer uitleg heeft deze beauty niet nodig.

❤ Essence Ticket to Paradise Highlighter1-IMG_8091

If there is something like the perfect highlighter, this must be it. It provides your skin with a very natural, warm, gorgeous glow. I mostly use this along with the blush mentioned before to shape my round little face and make it look a little more “sharp”.

Als er zoiets als de perfecte highlighter bestaat, moét het deze wel zijn. Het voorziet je huid van een heel erg natuurlijke, warme, prachtige “glow”. Ik gebruik deze highlighter meestal in combinatie met de blush van hierboven om mijn ronde gezichtje een beetje te “shapen”.

❤ Catrice photo finish foundation in 010 and Maybeline Fit me foundation in 2201-IMG_8092

The Fit Me one is the one I use when I’m slightly more tanned than I am now. And the PhotoFinish one is the one I’m currently using. They are my most used foundations, but not necessarily my favourite ones. They do their job, but I’m still looking for my holy grail foundation.

De Fit Me-foundation gebruik ik enkel in de zomer als ik wat gebruind ben. De PhotoFinish foundation is degene die ik nu gebruik. Dit zijn mijn meest gebruikte foundations, maar daarom niet meteen mijn favorieten. Ze doen wat ze moeten doen, niet meer en niet minder, maar de perfecte foundation heb ik helaas nog niet gevonden.

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

And that was it! Those were my most-used make-upproducts! If there are any products that you swear by and you think I should try them too, leave them in the comments! I am always on the lookout for new things to try 😉

En dat was het alweer! Dat waren mijn meestgebruikte make-upproducten! Als er enkele producten zijn waar jij echt niet zonder kan en waarvan je denkt dat ik ze ook eens moet proberen, laat ze achter bij de comments! Ik ben altijd op zoek naar nieuwe dingen om te proberen 😉

XOXO

People Observations

Since I have made the wonderful decision of taking the train to school, I have been faced with all kinds of people the past few weeks. Not only on the train, but also in the slightly bigger city where I spend most of my time now. Some of them were so stereotypical I just HAD to share them with you guys!

Aangezien ik de geweldige beslissing heb genomen om met de trein naar school te gaan, ben ik de voorbije weken al verschillende soorten mensen tegengekomen. Niet enkel op de trein, maar ook in de “grote” stad waar ik de laatste tijd nogal wat tijd doorbreng. Sommigen waren zelfs ZO stereotiep, dat ik ze wel met jullie moést delen!

  1. The “I pretend I’m making a phonecall just to seem interesting”-person.

We have all seen this kind of people, they’re everywhere. you can recognise them by their Big-headed attitude and their loud, way too enthusiastic voices. Very often they’re also paired with the latest iPhone, what else would there be to show off with, right? This is the kind of person you will see walking across the street , SHOUTING things like “I know, right! I totally deserved that promotion” and “My boyfriend/girlfriend just bought me the most amazing gift ever” through their phones. And then… They get a real call and their phone goes off.

Dit soort mensen hebben we allemaal wel al eens gezien. Ze zijn overal! Je kan ze herkennen aan de denkbeeldige meridiaan die door hun achterwerk lijkt te lopen en hun luide, veel te enthousiaste stem. In de meeste situaties zijn deze professionele aandachtstrekkers ook nog eens gewapend met de laatste iPhone, waarmee moeten ze anders tonen hoe rijk en belangrijk ze wel zijn? Dit bijzondere ras van mensen zie je vooral over straat marcheren, al roepend in hun smartphones (die vaak ook effectief “smarter” zijn dan hun gebruikers) hoe “ze die promotie echt wel verdiend hadden” en “wat voor een geweldig duur cadeau ze wel hadden gekregen van hun vriend(in)”. En dan krijgen ze een échte oproep, gaat hun gsm af en doen ze een verwoede poging om hun veel te ingewikkelde technologische hoogstandje het zwijgen op te leggen.

2.  The ” The entire train is empty, but I will sit right next to you”-guy

Now don’t get me wrong, I am an extremely social person and I love to interact with all sorts of people, but there are some people I would rather avoid at 6 AM. Now , If you are a girl you might recognize this situation: You are sitting in a train that is practically entirely empty. All of a sudden, a guy who could technically be your father, but dresses as if he were 25 years old, gets up on the train decides to sit right next to or in front of you and thinks you don’t notice him staring at your “chest-area”. These people seriousely make me wanna puke.

Begrijp me niet verkeerd, ik ben een supersociaal mens en ik vind het leuk om over koetjes en kalfjes te praten met volslagen vreemden. De ervaring heeft me echter geleerd dat er ook mensen zijn die je niet wil tegenkomen om 6 uur ‘s ochtends (of op elk ander uur van de dag). Nu, als je een meisje bent, zou je de volgende situatie wel eens kunnen herkennen. Je zit gezellig in je eentje in een compleet lege trein. Ineens verschijnt er uit het niets een man die qua leeftijd je vader kon zijn, maar qua kledij een exacte kopie is van de paspoppen van Jack&Jones. Hoewel de hele trein leeg is besluit hij om net naast of tegenover jou te komen zitten en schaamteloos naar je borsten te gaan staren. Zucht…

3. The “why would I be ashamed of anything”- Dudes and dudettes

This is also a persistent breed of people. The word “shame” is obviously not included in their dictionary and they will remind you of that fact at any moment. These are the people that start eating an entire dinner (I’m not kidding, I’ve seen pasta, soup and even chicken wings), take horrible duckfaced selfies and do entire clothing changes… all on the train. The worst kind of these extraordinary folks are the ones who decide their music is obviously the best music in the world and think it’s appropriate to just play it oud loud. These people seriousely should get a reproductive ban.

Dit is ook een hardnekkig ras van mensen. Het woord “schaamte” komt overduidelijk niet in hun woordenboek voor en ze zullen elke kans aangrijpen om je daarvan te overtuigen. Dit is het soort volk dat een volledig diner eet (ik ben bloedserieus, ik heb al pasta, soep en zelfs kippenvleugeltjes mét saus voorbij zien komen), duckface-selfies maakt en een volledige outfitwissel doet… op de trein. Het ergste soort binnen dit “ras” zijn degenen die hun muziek -uiteraard- de enige goede muziek vinden en daarom maar beslissen dat de hele trein mag mee”genieten”. Dit zijn dus het soort gevallen waarvoor men beroep moet kunnen doen op een voortplantingsverbod. 

4. …

Of course trainrides also often include some great moments. Never will I forget the time a girl picked up her phone, started screaming and crying hysterically, stood up and shouted throughout the entire train “MY MOM WAS JUST DECLARED OFFICIALLY CANCER FREE!”. Those moments immediately make my day.

Natuurlijk houden treinritten ook af en toe wel leuke momenten in. Zo zal ik nooit vergeten hoe een meisje haar gsm opnam, meteen onbedaarlijk begon te huilen en te gillen, opstond en door de hele trein riep “MIJN MAMA IS NET OFFICIEEL KANKERVRIJ VERKLAARD”. Dat soort momenten maken dan weer meteen mijn hele week goed.

XOXO

Coming Home

As I told you in my previous post, I did a musical workshop last week and I only now realize what a huge impact it had on me. I have always liked singing and acting. But somehow I had never actually thought about combining them. When I found out about this workshop, I decided to sign up for it, just to find out more about what musical ACTUALLY was. Now I did find out what it was and it was like a new world opening for me! For the first time in my life, my entire body screamed YES YES YES YES!! THIS IS IT! THIS IS ME! It has been an extremely intense and fun week. Every day (!) I had multiple hours of dance, Singing, Choir and Acting. It was very hard, tiring and rough sometimes but I LOVED it. And I have learned and improved so much the past week. I had never danced before and now I can do Pliés, dégagés, sautés and pirouettes  (sort of). And my singing! Oh my Gucci! I don’t know what my teacher did to me, but it clearly worked. Now it is over, I realize twice as much how much I loved it. I really felt like coming home. Everyone there was so nice and so talented. There were people who had played in big musicals before and people who studied arts. And then there were people like me , who didn’t have any experience at all. But everyone had something to learn, everyone had skills to improve. I walked in as a complete newbie and noob when it came to musical, I didn’t even know that many musicals, but walked out with a new passion. I’m now catching up on watching musicals (any recommendations?) and I’m still practicing everything I learned there. This is a love that will stay around forever. I have never loved anything this much before and I have already signed up for next years workshop!

Zoals ik jullie in mijn vorige post al vertelde deed ik een musicalworkshop de voorbije week en nu pas realiseer ik me wat voor enorme impact dat op mij heeft gehad. Zingen en acteren heb ik altijd al leuk gevonden, maar ik heb nooit het idee gehad om dat te combineren. Toen ik de aankondiging voor die musicalstage zag heb ik me dan ook ingeschreven om het begrip “musical” wat beter te leren kennen, eens kijken wat het inhield. En of ik dat te weten ben gekomen! Mijn hele lijf schreeuwde JA JA JA JA JAAAAAAA!!!! DIT IS HET!!! DIT BEN IK! Het was een extreem intense en leuke week. We kregen een dagelijkse (!) portie dans, koorzang, individuele zang en acteren. Die combinatie was dan ook erg zwaar, maar ik vond het geweldig. Ik ben enorm verbeterd op elk vlak in die ene week. Ik heb mezelf gepusht tot ik niet meer kon en dan nog net wat verder. Ik had nog nooit gedanst, maar nu kan ik opeens pliés, dégagés, pirouettes enzovoort. En mijn zang!!! My god! ik weet niet wat mijn zangleerkracht precies heeft gedaan, maar het heeft gewerkt! Nu het voorbij is realiseer ik met pas echt hoe leuk het was. Het voelde echt als thuiskomen. Iedereen daar was zo leuk en getalenteerd. Er waren mensen met tonnen ervaring, die al in verschillende grote musicals hadden meegespeeld, mensen die aan het conservatorium studeren en dan waren er mensen zoals ik, zonder enige ervaring. Iedereen had wel iéts te leren. Ik ging naar de stage zonder enige kennis van musicals, ik had er zelfs amper gezien (amper een stuk of 5 denk ik) en ik kwam terug met een nieuwe passie. Ik ben nu volop musicals aan het bekijken (enige aanraders, iemand?) en ik doe ook nog regelmatig mijn zang- en dansoefeningen. Ik heb nog nooit iets gevonden dat zo perfect bij mij past dan dit en ik heb me dan ook al meteen weer ingeschreven voor volgend jaar! 

Big Spender

Big Spender

Start of something new!

Start of something new!

XOXO